Grafika a DTP

S tvorbou grafických návrhů Vašich propagačních a komunikačních materiálů, máme nemalé zkušenosti a rozhodně Vám máme co nabídnout. Je to velice kreativní a zábavná činnost, proto věříme, že vždy dojdeme k řešení, které bude uspokojivé pro obě dvě strany a vy se tak můžete věnovat jen tomu, co umíte nejlépe, tedy Vaši práci. Nebojte se svěřit se do našich rukou, my Vám pomůžeme vybudovat profesionální, originální a dobře rozpoznatelnou firemní identitu.

Odlište se od konkurence jedinečnou firemní identitou

Jednotná firemní identita (Corporate Identity - CI) má zásadní úlohu při vytváření obecného povědomí o firmě, produktu či značce. Abychom Vám pomohli se pozitivně vrýt do paměti současných i potenciálních klientů, navrhneme pro Vás moderní a praktické logo. Designem loga práce na kultivaci tváře značky však zdaleka nekončí, právě naopak. Aby se eliminovala možnost poškození dobrého jména firmy/značky v důsledku nesprávného použití loga, barev, grafiky či písma při tvorbě externích i interních vizuálních komunikačních prostředků, je potřeba zpracovat dokument, který obsahuje názorné návody a doporučení právě ohledně tvorby těchto materiálů - tedy logomanuál nebo grafický manuál.

Logomanuál

Pevným základem firemní identity je logo, které zkrátka žádné firmě nesmí chybět, neboť právě logo je určitým symbolem Vaší práce. Vytvoření loga/logotypu značky respektive zpracování logomanuálu neboli grafického manuálu je naprosto klíčovou činností. V manuálu jsou totiž obsaženy základní prvky jednotné prezentace značky, jednotlivé varianty a možnosti použití loga, definice písma a barev značky, případně grafické návrhy některých nejběžnějších merkantilní, jakou jsou vizitky, hlavičkový papír, dopisní papír či obálky. Každý logomanuál je pro každou firmu naprosto unikátní záležitostí.

Grafický manuál

Pod pojmem grafický manuál se rozumí ucelený informační zdroj o většině aplikací značky, které zabezpečuje jednotné používání výrazových prvků značky a zaručuje tak homogenní firemní prezentaci ve všech oblastech a je tak nedílnou součástí vytvoření opravdu profesionální identity společnosti. Značka je zpracována ve vektorovém editoru a je k dispozici v nejběžnějších vektorových formátech pro profesionální použití, ale i v běžných rastrových formátech pro kancelářské použití. Výstupy Vám uložíme na optický disk, ale doporučujeme mít manuály i v tištěné podobě - přeci jen většina výstupů, jimiž se manuál zaobírá, také končí právě na papíře a obecně lze říci, že je užitečné mít ho po ruce k nahlédnutí.